IMBA Logo
logo Kopie
SAM Logo
geld_32

Why a free donation?
A legitim question, on internet everything is free available. For a great part it is.
To keep a website like this running in best performance, costs a lot of time and money.
The last thing is because of cost for renting webspace, the domain-name registration fee, software, hardware and internet-access.
Also my photo equipment cost a fortune.In the circumstances i use my equipment, it need more specialistic maintenance. Thats why i ask to all statisfied visitors who viewed with pleasure a voluntary donation. If you are not statisfied with this website, you don't have to pay.
 

 

DonationSpendenDonatie

Waarom een vrijwillige donatie?
Een legitieme vraag, op internet is immers alles gratis! Voor een deel is dat ook zo. Om een website als deze goed draaiende houden kost het echter wel degelijk tijd en geld. Dit laatste uit zich onder andere in de kosten voor het huren van de serverruimte, het betalen van de jaarlijkse domeinregistratie, software, hardware en internet toegang.
Daarnaast kost mijn fotoapparatuur een kapitaal. De omstandigheden waarin ik deze gebruik zorgen er voor dat extra specialistisch onderhoud noodzakelijk is.
Daarom vraag ik aan tevreden gebruikers die met plezier hebben gekeken een geheel vrijwillige donatie. Als je niet tevreden bent over de site hoef je helemaal niets te betalen!